Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal

Kompleksowa oraz profesjonalna obsługa prawna spółek w Warszawie


Aktualności

18 kwietnia 2018

Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym?

Mimo iż cena odgrywa zasadniczą rolę i „decyduje” o wygranej wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to jednak zaoferowanie ceny zbyt niskiej może wykonawcy przysporzyć […]
14 kwietnia 2018

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane

Zarówno inwestor, jak i wykonawca, zawierając umowę o roboty budowlane pragną, żeby druga strona w pełni i bez zwłoki wywiązała się z przyjętych zobowiązań, dlatego żeby […]
8 kwietnia 2018

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy, który między innymi określa sposób zagospodarowania terenu. Może się więc zdarzyć, że na skutek […]
22 marca 2018

Niedozwolone zapisy w umowach z firmami budowlanymi.

Na temat klauzul niedozwolonych, zwanych inaczej abuzywnymi, powiedziano już sporo w kontekście kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich, wiele bowiem z postanowień zawartych w umowach kredytowych zostało […]
9 marca 2018

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego.

Europejskie postępowania uproszczone, czyli europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskie postępowanie nakazowe, to regulacje prawne Unii Europejskiej, których celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur […]
4 marca 2018

Sądowa windykacja zagraniczna – jak odzyskać dług z zagranicy?

Na gruncie prawa ustanowionego przez Unię Europejską znaleźć można regulacje odnoszących się do roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych, a więc takich, które dotyczą roszczeń powstałych między […]

Obsługiwane przez nas firmy działają w branżach
Obsługa prawna firm Warszawa

Wspieramy polskich i zagranicznych przedsiębiorców przy tworzeniu i prowadzeniu działalności na polskim rynku.

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal pod kierownictwem adwokata Jacka Sosnowskiego oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Nasz zespół prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki.


Poznaj nasz zespółNasze biura w Warszawie i Gliwicach

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20
6

głównych obszarów obsługi prawnej

30

adwokatów oraz prawników

2

biura w Polsce

100

nowych klientów w ciągu 12 miesięcy