Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal

Kompleksowa oraz profesjonalna obsługa prawna spółek w Warszawie


Aktualności

10 stycznia 2018

Odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określa się sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, na skutek uchwalenia […]
20 grudnia 2017

Jak przygotować się do wejścia RODO.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ochrony danych osobowych, zwane w skrócie RODO, już wkrótce zaczną obowiązywać i choć z założenia mają ujednolicić i uprościć […]
11 grudnia 2017

Skarga do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania terenu ustala się bowiem przeznaczenie terenu, rozmieszczenie […]
28 listopada 2017

Jak zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, w którym określa się m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, […]
25 listopada 2017

Wyjaśnienia wykonawcy, a zatrzymanie wadium.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tak zwane „kwoty unijne”, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Musi ono zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, […]
2 listopada 2017

Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych.

Postępowanie upadłościowe zwykle nie tylko jest znacznie rozciągnięte w czasie, lecz również pochłania duże środki finansowe, co skutkuje tym, że wierzyciele muszą długo czekać na otrzymanie […]

Obsługiwane przez nas firmy działają w branżach
Obsługa prawna firm Warszawa

Wspieramy polskich i zagranicznych przedsiębiorców przy tworzeniu i prowadzeniu działalności na polskim rynku.

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal pod kierownictwem adwokata Jacka Sosnowskiego oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Nasz zespół prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki.


Poznaj nasz zespół
Nasze biura w Warszawie i Gliwicach

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20
6

głównych obszarów obsługi prawnej

30

adwokatów oraz prawników

2

biura w Polsce

100

nowych klientów w ciągu 12 miesięcy