2 listopada 2017

Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych.

Postępowanie upadłościowe zwykle nie tylko jest znacznie rozciągnięte w czasie, lecz również pochłania duże środki finansowe, co skutkuje tym, że wierzyciele muszą długo czekać na otrzymanie […]
28 października 2017

Wezwanie do uzasadnienia rażąco niskiej ceny

Przedsiębiorcy regularnie biorący udział w procesie udzielania zamówień publicznych z pewnością przywykli już do tego, co sporadycznym wykonawcom może spędzać sen z powiek. Mowa tu o […]
1 października 2017

Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć.

Umieszczanie w umowach klauzul zabezpieczających interesy zarówno nabywcy, jak i zbywcy, nie jest niczym nadzwyczajnym, lecz przede wszystkim świadczy o roztropności, gdyż szczegółowe regulacje zawarte w […]
23 września 2017

Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji.

Powszechny dostęp do internetu powoduje, że dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju gry online, w tym również gry hazardowe, jednakże świadczenie tego rodzaju usług obostrzone jest […]