9 marca 2019

Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Kontroli z urzędu skarbowego spodziewać się można w każdej chwili, obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem prowadzenie kontroli zarówno zapowiedzianych, jak i nie zapowiedzianych, mało kto jednak zdaje […]
24 lutego 2019

Wstrzymanie zwrotu VAT, co można zrobić?

Zasada jest prosta, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, czyli podatku poniesionego przez podatnika z tytułu zakupu towarów i usług, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od […]
12 stycznia 2019

Zamówienia publiczne – unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności.

Ustawa prawo zamówień publicznych nie tylko stanowi o tym kiedy oferta złożona przez wykonawcę podlega odrzuceniu oraz kiedy wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, lecz także wskazuje […]
4 listopada 2018

Basel Olten Pharm S.A. – kolejna spółka powiązana z nazwiskiem Kąkolewskich, składa wniosek o restrukturyzację – co czeka obligatariuszy?

Najpierw GetBack, następnie spółki z grupy Hussar, a teraz Basel Olten Pharm S.A.  popadła w kłopoty finansowe i nie byłoby w tym oczywiście nic dziwnego, w […]