16 września 2017

Ograniczenia odpowiedzialności solidarnej inwestora

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora. Na gruncie nowych przepisów jego odpowiedzialność została ograniczona, a ponadto wprowadzone zostały bardziej przejrzyste […]