2 listopada 2017

Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych.

Postępowanie upadłościowe zwykle nie tylko jest znacznie rozciągnięte w czasie, lecz również pochłania duże środki finansowe, co skutkuje tym, że wierzyciele muszą długo czekać na otrzymanie […]
1 października 2017

Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć.

Umieszczanie w umowach klauzul zabezpieczających interesy zarówno nabywcy, jak i zbywcy, nie jest niczym nadzwyczajnym, lecz przede wszystkim świadczy o roztropności, gdyż szczegółowe regulacje zawarte w […]
23 września 2017

Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji.

Powszechny dostęp do internetu powoduje, że dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju gry online, w tym również gry hazardowe, jednakże świadczenie tego rodzaju usług obostrzone jest […]
10 września 2017

Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony konkurencji po 27.06.2017 r.

Od dnia 27 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasad dochodzenia roszczeń o naprawienie wyrządzonej w […]