27 maja 2018

Wprowadzenie suplementów diety na rynek – kwestie prawne.

Choć sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju suplementów diety na rynek ciągle wprowadzane są nowe produkty tego rodzaju, co wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę, […]
20 maja 2018

Zmiany w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Ustawą nowelizującą z lipca 2017 r. „przeniesiono” z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulacje dotyczące oświadczeń […]
22 marca 2018

Niedozwolone zapisy w umowach z firmami budowlanymi.

Na temat klauzul niedozwolonych, zwanych inaczej abuzywnymi, powiedziano już sporo w kontekście kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich, wiele bowiem z postanowień zawartych w umowach kredytowych zostało […]
25 lutego 2018

Zatrudnienie cudzoziemców (Ukraińców) w Polsce – jak to zrobić?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, a w szczególności obywateli Ukrainy, cieszy się nadal dużym zainteresowaniem, żeby jednakże wszystko odbywało się zgodnie z prawem, a więc żeby zatrudnić […]