9 marca 2018

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego.

Europejskie postępowania uproszczone, czyli europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskie postępowanie nakazowe, to regulacje prawne Unii Europejskiej, których celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur […]
4 marca 2018

Sądowa windykacja zagraniczna – jak odzyskać dług z zagranicy?

Na gruncie prawa ustanowionego przez Unię Europejską znaleźć można regulacje odnoszących się do roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych, a więc takich, które dotyczą roszczeń powstałych między […]
20 lutego 2018

Europejski nakaz zapłaty – windykacja zagraniczna.

Zawieranie umów i kontaktów handlowych na terenie całej Unii Europejskiej nie jest niczym nadzwyczajnym, ani tym bardziej skomplikowanym, gdyż obecnie praktycznie każdy większy przedsiębiorca świadczy swe […]
1 września 2017

Windykacja zagraniczna – jak odzyskać długi od kontrahentów w Niemczech, Francji, Włoszech czy Czechach?

Europa „bez granic” i wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowały, że rodzimi przedsiębiorcy bardzo chętnie podejmują współpracę z zagranicznymi kontrahentami, wśród których niestety zdarzają się i […]