Jakie korzyści płyną ze stałej obsługi prawnej dla firm?

obsługa prawna firm Warszawa

OBSŁUGA PRAWNA FIRM I SPÓŁEK WARSZAWA

Modny w ostatnim czasie outsourcing, czyli przekazanie do wykonania innym podmiotom określonych zadań, funkcji czy projektów realizowanych w ramach działalności danego przedsiębiorstwa, stosowany jest praktycznie w każdej branży i dotyczy różnego rodzaju usług czy działalności. Korzystanie z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne zyskuje na znaczeniu, a czasem jest wręcz konieczne, szczególnie wówczas, gdy podczas prowadzenia działalności pojawiają się zagadnienia wymagające wiedzy specjalistycznej, a do takiej z całą pewnością zaliczyć można wiedzę z zakresu prawa. Outsourcing usług prawnych jest więc niczym innym jak powierzeniem zewnętrznej firmie, która zatrudnia prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, stałej i kompleksowej obsługi prawnej. Wskazane rozwiązanie jest jednakże bardzo często niedoceniane, pomimo iż niesie ze sobą szereg korzyści, z których niestety przedsiębiorcy zwykle nie zdają sobie sprawy, dlatego zanim opowiemy się przeciwko outsourcingowi usług prawnych, warto zapoznać się z jego pozytywnymi stronami.

 


SPOKÓJ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadząc działalność gospodarczą bez odpowiedniego wsparcia prawnego, przedsiębiorca przede wszystkim naraża się na liczne zagrożenia, które mogą stać się realne, gdy podejmować będzie działania i decyzje bez odpowiedniej wiedzy prawnej. Stała obsługa prawna daje więc przedsiębiorcy gwarancję spokojnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez niepotrzebnego stresu i problemów, które mogą zaistnieć na skutek niewiedzy i braku fachowego wsparcia. Zapewne nie raz, każdy praktycznie przedsiębiorca, podejmował decyzje w oparciu o wiedzę uzyskaną z różnego rodzaju stron oraz for dyskusyjnych, które bez trudu można znaleźć w internecie, bądź szukał rozwiązania zaistniałych problemów w taki sam sposób, na co nie tylko poświęcił mnóstwo czasu i energii, lecz również przysporzył tym sobie nerwów, bez jakiejkolwiek gwarancji, że uzyskane informacje są właściwe i nie pociągną za sobą dalszych negatywnych konsekwencji. Korzystanie ze stałej pomocy specjalistów z zakresu prawa pozwala zatem zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów oraz pozwala przygotować rozwiązania, które są najkorzystniejsze dla danego przedsiębiorstwa, co z kolei gwarantuje spokój w prowadzeniu działalności i pozwala się skupić na jej rozwoju, a nie rozwiązywaniu problemów, których z łatwością można było uniknąć, właśnie poprzez korzystanie z usług stałego doradztwa prawnego.


obsługa prawna firm Warszawa

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA 

Rozważając korzystanie ze stałej obsługi prawnej należy mieć również na uwadze fakt, że w ramach nawiązanej współpracy przedsiębiorca będzie mieć zapewnioną kompleksową pomoc prawną, a więc praktycznie z każdej dziedziny prawa. W przypadku prawników nie ma ludzi od wszystkiego, nie ma bowiem prawnika który znałby się i który by reprezentował taki sam poziom wiedzy w każdej gałęzi prawa, dlatego nawet zatrudnienie prawnika w firmie nie daje gwarancji, że  taka osoba będzie w stanie prawidłowo zareagować w każdej sytuacji. Przewaga kancelarii prawnej świadczącej usługi stałej obsługi prawnej polega więc na tym, że dysponuje ona zwykle kilkoma prawnikami, którzy specjalizują się i mają doświadczenie w różnych dziedzinach, co oczywiście daje gwarancję usług najwyższej jakości, w stosunkowo krótkim czasie, a co jest szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych, które wymagają podjęcia natychmiastowych dziań i decyzji.

Korzystając ze stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy zapewniany jest zwykle bardzo szeroki wachlarz usług prawnych, w zależności więc od tego czego przedsiębiorca oczekuje i jakie potrzeby ma jego firma, w ramach stałej obsługi prawnej zostanie mu zapewnione m.in. doradztwo prawne z różnych dziedzin prawa, w tym również możliwość uzyskania telefonicznej konsultacji, pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju wzorów dokumentów, pism i umów, które są niezbędne podczas prowadzenia działalności danej firmy, prowadzenie postępowań sądowych, jak również zastępstwo procesowe przed sądami lub innymi organami, przygotowywanie umów, np. o najem lokalu, czy dzierżawę, opiniowanie umów przed ich zawarciem przez przedsiębiorcę, prowadzenie negocjacji z przyszłymi bądź obecnymi kontrahentami, opiniowanie i ocena ryzyka prawnego związanego z wdrożeniem nowych rozwiązań bądź podjęciem innej działalności, pomoc w rozwiązywaniu sporów z kontrahentami wynikłych podczas realizacji umowy, windykacja zaległych należności, jak również pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania.


MINIMALIZACJA KOSZTÓW

Mówiąc o zaletach stałej obsługi prawnej nie sposób również nie wspomnieć, iż jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze, niż korzystanie z doraźnych usług, czy nawet stałe zatrudnianie prawnika wewnętrznego, w co wielu przedsiębiorców nadal nie wierzy i uważa, że korzystanie ze stałej obsługi prawnej jest po prostu za drogie i nieopłacalne. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, iż praktycznie każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się zawrzeć niekorzystną umowę, a to dlatego, że uprzednio nie skonsultował jej treści z profesjonalistą, co naraziło go na szereg negatywnych konsekwencji, w tym oczywiście i przede wszystkim finansowych, to korzystanie ze stałej obsługi prawnej nie wydaje się już wówczas zbędnym wydatkiem, czy luksusem na który tylko nieliczni mogą sobie pozwolić.

obsługa prawna firm WarszawaNierzadko również przedsiębiorca decyduje się udać do prawnika dopiero wtedy, gdy nie ma innego wyjścia, a więc, gdy nie znajduje rozwiązania swojego problemu na forach internetowych i gdy nie ma już czasu, żeby samemu działać, co zwykle wynika z braku wystarczającej wiedzy. Takie działanie metodą prób i błędów w praktyce może jednakże przynieść przedsiębiorcy więcej strat niż korzyści, zatem na braku stałej obsługi prawnej się nie oszczędza, lecz jeszcze więcej traci. Porównując ceny usług doraźnej pomocy prawnej z cenami usług stałej obsługi prawnej bez trudu da się zauważyć, iż te pierwsze są zdecydowanie droższe, co wynika głównie z tego, że prawnik świadczący danemu przedsiębiorcy usługi doraźnie potrzebuje więcej czasu, aby zapoznać się ze sprawą, poznać strukturę działania firmy i przygotować najkorzystniejsze rozwiązanie, a jeśli dodamy do tego pracę pod presją czasu, gdyż przedsiębiorca potrzebuje uzyskać odpowiedź lub otrzymać rozwiązanie możliwie jak najszybciej, a najlepiej to na wczoraj, to oczywiste jest, że cena takiej usługi wzrośnie.

W przypadku stałej obsługi prawnej problem ten nie istnieje, gdyż za stałą miesięczną opłatę przedsiębiorca otrzymuje kompleksową pomoc i opiekę prawną, która nie tylko minimalizuje ryzyko powstania groźnych sytuacji finansowych, lecz w razie ich zaistnienia, pozwala podjąć szybkie i skuteczne kroki w celu ograniczenia strat. Pod względem kosztów stała obsługa prawna jest również korzystniejsza w porównaniu z zatrudnianiem przez przedsiębiorcę prawnika na pełen etat, gdyż wynagrodzenie takiej osoby oraz pozostałe koszty związane z jej zatrudnieniem, są zwykle znacznie wyższe niż abonament za stałą obsługę prawną, a ponadto, jeden prawnik nigdy nie będzie w stanie świadczyć tak kompleksowej pomocy prawnej, jak zespół prawników w ramach stałej obsługi prawnej.

Jak zostało już dwukrotnie powyżej zasygnalizowane, stała obsługa prawna świadczona przez kancelarie adwokacką SosnowskiLegal to przede wszystkim gwarancja dostępu do specjalistów z różnych dziedzin prawa, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę szybkość i częstotliwość wprowadzania nowych przepisów oraz nowelizowania już obowiązujących, jest to więc kolejny ważki argument przemawiający na korzyść stałej obsługi prawnej. Gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie zapewnia wiedza oraz doświadczenie, nie można natomiast oczekiwać, że jeden prawnik będzie w takim samym stopniu biegły w kilku dziedzinach, gdyż jest to fizycznie nie możliwe, dlatego zwykle prawnicy specjalizują się w stosunkowo wąskiej branży. Żeby więc zagwarantować sobie, iż w każdej sytuacji przedsiębiorca otrzyma informację i poradę na najwyższym poziomie, od osoby, która będzie posiadać w tym zakresie niezbędną wiedzę i która dysponować będzie odpowiednim doświadczeniem, najkorzystniej jest zawrzeć umowę o stałą obsługę prawną z kancelarią, która w swym zespole posiada specjalistów z różnych dziedzin prawa, gdyż tylko wówczas można prawidłowo zareagować na kryzysowe sytuacje.


ZNAJOMOŚĆ SPECYFIKI FUNKCJONOWANIA FIRMY

Kolejnym bardzo istotnym argumentem przemawiającym za korzystaniem ze stałej obsługi prawnej jest bardzo dobra znajomość przedsiębiorcy oraz specyfiki jego firmy przez osoby, które świadczą na jego rzecz pomoc prawną. Jak wiadomo, każde przedsiębiorstwo prowadzone jest w inny sposób, stawiane są przed nim inne cele, a każdy przedsiębiorca ma inne potrzeby i inaczej swą firmą zarządza, dlatego bardzo ważne jest, żeby osoby zapewniające obsługę prawną takiej firmie znały nie tylko zwyczaje panujące w branży w której ona funkcjonuje, lecz również żeby wiedziały jakie zasady panują w przedsiębiorstwie, a więc jaka jest polityka danej firmy.

Nawiązanie współpracy w ramach stałej obsługi prawnej pozwala bardzo dobrze poznać wszystkie wymienione powyżej aspekty, dlatego świadczona wówczas pomoc prawna w maksymalnym stopniu zostaje dopasowana do danego przedsiębiorstwa, co nie tylko wpływa na jej wysoki poziom, lecz również gwarantuje przedsiębiorcy, że zaproponowane rozwiązanie jest dla jego firmy najkorzystniejsze. Stała obsługa prawna powoduje również, że prawnicy nie muszą za każdym razem poznawać specyfiki danego przedsiębiorstwa, lecz mogą szybko i skutecznie reagować w każdej sytuacji, gdyż po prostu danego przedsiębiorcę i jego firmę znają.

Przekazywanie doraźnych zleceń różnym prawnikom powoduje z kolei, że za każdym razem prawnik musi wdrożyć się i poznać sytuację danej firmy, co zwykle zajmuje sporo czasu i podwyższa koszt usługi prawnej, dlatego niewątpliwie również pod tym względem stała obsługa prawna jest zdecydowanie najkorzystniejszym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem. Ponadto, na co również należy zwrócić uwagę, w ramach stałej obsługi prawnej możliwe jest niezwłoczne przeprowadzanie bieżących konsultacji, w razie więc jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem firmy, przedsiębiorca może uzyskać natychmiastową pomoc prawną.

Dobra znajomość sposobu działania i specyfiki przedsiębiorstwa powoduje ponadto, o czym wspomniano już powyżej, że przedsiębiorcy szybciej zostanie udzielona porada prawna oraz szybciej zostaną podjęte wszelkie działania, prawnicy nie muszą bowiem wdrażać się w sprawę, gdyż już ją bardzo dobrze znają. Dla sprawności świadczonych usług nie bez znaczenia również jest fakt, że w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorca ma możliwość kontaktu z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach, którzy są na bieżąco z wszelkimi zmianami przepisów oraz najnowszymi poglądami wyrażonymi w orzecznictwie sądowym, przedsiębiorca nie musi więc czekać, aż prawnik zapozna się z jego sprawą i z obowiązującym stanem prawnym, co zwykle ma miejsce, gdy dana osoba w jakiejś dziedzinie się nie specjalizuje. Warto ponadto zwrócić uwagę, iż szybkość działania odzwierciedlenie znajdzie również w kosztach prowadzenia sprawy, prawnikowi, który zna sprawę podjęcie działań zajmie mniej czasu niż prawnikowi doraźnemu, który czas poświęcony na przeanalizowanie sprawy doliczy do rachunku.

Przedsiębiorca, który obsługiwany jest przez kancelarię na podstawie umowy o stałą obsługę prawną, jest ponadto zawsze przez kancelarię traktowany priorytetowo, co gwarantuje mu uzyskanie pomocy prawnej w sytuacjach nagłych i najmniej przewidzianych. Wskazaną zaletę niewątpliwie docenią ci przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w sytuacji pod bramkowej, wymagającej natychmiastowej konsultacji i pomocy ze strony prawnika, znalezienie bowiem prawnika na już, w w awaryjnej sytuacji, stanowi nie lada wyzwanie, a jeśli już nawet uda się znaleźć profesjonalistę, który sprawy się podejmie, to raczej nie można liczyć na to, że porady udzieli od ręki, bez zapoznania się ze sprawą i powstałym problemem. W takich sytuacjach zapewne nie jeden przedsiębiorca żałował, że na stałą obsługę prawną się nie zdecydował, gdyż tylko stała współpraca gwarantuje, że w każdej sytuacji przedsiębiorca otrzyma natychmiastową pomoc prawną.

Wśród rozlicznych zalet stałej obsługi prawnej na zakończenie wskazać należy na jeszcze jedną, a mianowicie na fakt, że korzystanie ze stałej obsługi prawnej stawia przedsiębiorcę automatycznie w lepszej pozycji handlowej. Przedsiębiorca, który na ważnym spotkaniu pojawi się w obecności swojego prawnika lub który przed podpisaniem umowy skonsultuje jej treść z profesjonalistą, nie tylko będzie czuł się pewniej, lecz przede wszystkim będzie działał świadomie, a nie na wyczucie, gdyż takie działanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Odnalezienie się wśród kruczków i zawiłości prawnych nie jest proste, w szczególności dla osoby, która na co dzień z prawem niewiele ma wspólnego, dlatego w każdym przypadku, przed podpisaniem umowy czy przystąpieniem do ważnych negocjacji, warto poradzić się prawnika, który poza tym, że wytłumaczy niejasne zapisy, zwróci również uwagę na postanowienia, które są dla przedsiębiorcy ryzykowne lub niekorzystne i pomoże je renegocjować. Korzystanie przez przedsiębiorcę ze stałej obsługi prawnej przede wszystkim ogranicza ryzyko popełnienia błędu oraz pozwala na bieżąco rozwiązywać problemy i znajdywać rozwiązania jak najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy.

Wskazane powyżej zalety stałej obsługi prawnej oczywiście nie są jedynymi, choć z całą pewnością najistotniejszymi. Stała obsługa prawna przede wszystkim gwarantuje przedsiębiorcy spokój oraz zapewnia świadomość, że w razie jakichkolwiek problemów prawnych współpracujący z nim prawnicy szybko i skutecznie zareagują. Nie bez znaczenia również jest fakt, że stała obsługa prawna wcale nie jest wydatkiem na który tylko nieliczni mogą sobie pozwolić, zatem każdy przedsiębiorca, który chce minimalizować koszty swej działalności oraz który nie chce podejmować ryzyka i popełniać błędów, których z łatwością można uniknąć, powinien rozważyć skorzystanie z usługi stałej pomocy prawnej.