Obsługa prawna firm budowlanych – wykonawców i podwykonawców

prawo budowlane Warszawa

Prowadzona przez nas w Warszawie kancelaria prawna może zaproponować generalnym wykonawcom, podwykonawcom i inwestorom wsparcie prawne przy realizowanych przedsięwzięciach oraz w ramach bieżącej działalności. Naszą rolą jest w głównej mierze doradzanie klientom w zakresie realizacji umów o roboty budowlane, prace projektowe lub nadzór inżynierski. Odpowiednio sporządzona umowa – w ramach oferowanej przez nas obsługi prawnej firm budowlanych - jest w stanie bowiem dobrze zabezpieczyć interesy każdej ze stron i uniknąć zazwyczaj długich oraz nieprzyjemnych procesów sądowych. Nasze wsparcie dotyczyć może m.in. transparentnego uregulowania odpowiedzialności za zobowiązania względem podwykonawców czy roszczeń zgłaszanych przez strony umowy lub kar umownych. Obsługa prawna firm budowlanych polega również na wspieraniu inwestorów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W zależności od potrzeb klientów może być realizowana na zasadzie stałej współpracy lub doraźnych konsultacji.

Obsługa prawna firm budowlanych przez naszą kancelarię prawną dotyczy także postępowań związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym.

Doradztwo, analiza, reprezentacja

Stała lub doraźna obsługa prawna firm budowlanych związana jest także z reprezentacją klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Obejmuje m.in.:

  • wsparcie klienta na etapie negocjacji poprzedzających zawarcie umów dotyczących robót budowlanych,

  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z realizacją procesu budowlanego,

  • doradztwo w realizacji inwestycji budowlanych opartych na FIDIC’u (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów), w tym również w ramach zamówień publicznych,

  • reprezentacja klientów w sporach sądowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą w kwestiach dotyczących realizacji umowy w zakresie robót budowlanych,

  • reprezentacja klientów w sądzie w sprawach związanych z wyegzekwowaniem należności, które wynikając z należytego zabezpieczenia umowy, wystawionych w związku z umowami o roboty budowlane lub prace projektowe,

  • pomoc w zakresie przeprowadzenia na potrzeby klienta kompleksowej analizy stanów prawnych nieruchomości związanych z ich zakupy (due dilligence nieruchomości)

  • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy realizacji inwestycji budowlanych – np. pomoc w tworzeniu spółek celowych wyłącznie na potrzeby realizowanych inwestycji (tzw. SPV).

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy