Kancelaria adwokacka - prawo farmaceutyczne

prawo medyczne i farmaceutyczne WarszawaProfesjonalne usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego to nasza propozycja dla firm z tej branży. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Warszawie zapewnia zarówno pomoc doraźną, jak i podejmuje stałą oraz kompleksową obsługę prawną. Indywidualnie rozpatrujemy każdą sprawę, z jaką do nas trafia klient. Na wsparcie adwokatów, których specjalizacją jest prawo farmaceutyczne, liczyć mogą – poza firmami zajmującymi się wytwarzania produktów leczniczych – również apteki i hurtownie, w tym starające się o pozyskania odpowiednich zezwoleń do prowadzenia tego typu działalności. Analizujemy gruntownie ryzyko prawne różnych decyzji biznesowych, jakie podejmują obsługiwane przez nas podmioty oraz chętnie uczestniczymy w negocjowaniu kontraktów. Nasza kancelaria w obszarze prawa farmaceutycznego może zaproponować klientom z Warszawy, jej okolic oraz innych miejsc w Polsce:

Od doradztwa prawnego po reprezentację w sądzie

Prowadzona przez nas kancelaria przygotowuje, opiniuje i negocjuje wszelkiego rodzaju umowy dystrybucyjne. Podobne wsparcie oferuje w przypadku pomocy i obsługi prawnej w zakresie reklamy i marketingu. Specjaliści z prawa medycznego i prawa farmaceutycznego z naszej kancelarii prawnej mają doświadczenie również w kwestiach związanych z wprowadzaniem do obrotu i używania, zgłoszeniem do rejestru leków/wyrobów medycznych/suplementów diety oraz dotyczących ich umów dystrybucyjnych i innych (również pod kątem zgodności z prawem konkurencji).

Oprócz tego nasza kancelaria adwokacka może zagwarantować:

 • wsparcie w trakcie procesu patentowego produktów leczniczych,
 • doradztwo w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych,
 • doradztwo dotyczące reklamy produktów leczniczych: leków, suplementów diety, artykułów weterynaryjnych,
 • wsparcie w tematyce ochrony praw własności intelektualnej, praw autorskich,
 • pomoc prawną w walce z nieuczciwą konkurencją,
 • wsparcie w zakresie zabezpieczenia prawnego prowadzonych badań klinicznych,
 • sporządzanie pism i opinii prawnych w związku z prowadzoną działalnością,
 • przygotowywanie umów licencyjnych, kooperacyjnych lub związanych z prowadzonymi badaniami,
 • reprezentację klienta w postępowaniach prowadzonych przed organami inspekcji farmaceutycznej, organami i sądami administracyjnymi,
 • występowanie w imieniu klienta w sprawach dotyczących dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu,
 • reprezentację w postępowaniach związanych z refundacją produktów leczniczych,
 • wsparcie przy uzyskiwaniu pozwoleń na wytwarzanie lub import produktów leczniczych,
 • pomoc w staraniach o zezwolenie na prowadzenie działalności hurtowej,
 • wsparcie przy uzyskiwaniu zezwolenia na import równoległy i zgłoszenia dystrybucji równoległej,
 • reprezentację w sądach powszechnych w sprawach związanych z roszczeniami związanymi ze szkodą wyrządzoną przez produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy