Rolnictwo

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną oraz reprezentację rolników indywidualnych, grup producentów rolnych i ich związków, spółdzielni rolniczych przed ANR, ARR, ARMiR, organami podatkowymi oraz sądami. Dochodzimy odszkodowań za szkody w uprawach, przekształcamy nieruchomości.

Zakres usług:

 • doradztwo przy realizacji inwestycji;
 • zniesienie współwłasności, której przedmiotem jest nieruchomość rolna;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie warunków zabudowy, zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • doradztwo w sprawach dotyczących dzierżawy gruntów i korzystania z prawa pierwokupu;
 • przekształcanie nieruchomości;
 • rekultywacja;
 • odszkodowania od zakładów przemysłowych;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w uprawach;
 • obsługa prawna rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych w tym ich tworzenie oraz przekształcanie;
 • reprezentacja rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych przed Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • reprezentacja rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych przed organami podatkowymi i organami wymiaru sprawiedliwości;
 • sporządzanie umów: kontraktacji, na dostarczenie produktów rolnych, umowy składu i innych;
 • doradztwo w sprawach dotyczących dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
 • służebności, w tym służebności przesyłu;
 • doradztwo w sprawach podatkowych oraz rolniczych ubezpieczeń społecznych;
 • doradztwo w sprawach dotacji z UE i budżetu Państwa;
 • sprawy z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy