Obsługa prawna podmiotów gospodarczych z Warszawy, Mazowsza i Śląska

obsługa prawna firmProwadzenie własnej działalności gospodarczej opiera się na różnego rodzaju przepisach i regulacjach prawnych. Obsługa prawna przedsiębiorstw, czyli czuwanie nad ich poprawnym funkcjonowaniem w świetle prawa przez specjalistów w tej dziedzinie, pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów, niedopatrzeń i konsekwencji – najczęściej finansowych. Zespół kancelarii adwokackiej świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców krajowych oraz zagranicznych na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego. Nasze biura mieszczą się w Warszawie oraz w Gliwicach w centralnych punktach miast. Oferujemy obsługę kompleksową - współpracujemy z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, tłumaczami, biurami nieruchomości oferując obsługę firm w bardzo szerokim zakresie. Obsługa prawna spółek i innych podmiotów gospodarczych opiera się nie tylko na poradach w kwestiach bieżących, ale także na wsparciu przy różnego rodzaju negocjacjach handlowych, odzyskiwaniu wierzytelności czy reprezentowaniu klientów w sądzie lub w innych instytucjach. Zajmujemy się także przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentów, które są niezbędne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz prowadzeniem spraw pracowniczych.

Stała lub doraźna obsługa prawna przedsiębiorstw

W ramach świadczonej przez naszą kancelarię obsługi prawnej podmiotów gospodarczych klienci mogą liczyć na wsparcie w różnym zakresie. Mieści się w niej:

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności w Polsce,

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;

 • opracowywanie pełnej dokumentacji (projektów umów – aktów założycielskich) i statutów spółek spółki

 • reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;

 • przygotowywanie porozumień typu joint venture;

 • rejestrację spółek (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, urząd statystyczny, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i inne),

 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy),

 • bieżącą obsługę prawną organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek,

 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.;

 • pomoc prawną w transakcjach typu M&A: opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, tworzenie holdingów i konsorcjów,

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie finansowania spółek (w tym projektowanie i negocjowanie umów ze wspólnikami),

 • opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek (w tym niestandardowe kontrakty menedżerskie) oraz negocjowanie tych umów w imieniu Klientów,

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spółek handlowych,

 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;

 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności spółki, pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki,

 • reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji, w tym organami regulacyjnymi,

 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników (akcjonariuszy), rozwiązywanie konfliktów między wspólnikami (akcjonariuszami), w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentowanie Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) albo między wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką,

 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw, doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy