Kancelaria adwokacka adw. Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni świadczy kompleksową obsługę prawną krajowych oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Specjalizujemy się w bieżącej obsłudze spraw na terenie całego kraju a także wprowadzaniu na rynek podmiotów zagranicznych rozważających podjęcie działaności w Polsce.

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:
 • Reprezentację zakładów ubezpieczeń przed organami nadzoru (KNF, Rzecznik Finansowy),
 • Doradztwo w bieżącej działalności towarzystw ubezpieczeniowych,
 • Przygotowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń i innych dokumentów oraz wzorców umownych,
 • Reprezentację zakładów ubezpieczeń wsprawach spornych wynikających z umów ubezpieczeniowych,
 • Obsługę prawną na terenie całego kraju przy prowadzeniu likwidacji szkód,
 • Doradztwo prawne dotyczące roszczeń z zakresu OC komunikacyjnego, ubezpieczenia badań klinicznych, bankers bond policy, D&O, OC zawodowego, ubezpieczenia mienia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gwarancji ubezpieczeniowych,
 • Reprezentację zakładów ubezpieczeń przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących odszkodowań, zadośćuczynienia czy roszczeń o rentę,
 • Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi zakładów ubezpieczeń i ich akcjonariuszy, w sprawach w których sądy uchyliły decyzje organu nadzoru odnośnie odmowy zgody na powołanie prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń oraz sprzeciwów wobec zamiaru nabycia akcji zakładu ubezpieczeń,
 • Reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w sprawach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Obsługa korporacyjna organów spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, przygotowanie statutu, zmian do statutu i projektów uchwał,
 • Obsługę prawną dotyczącą zakładania funduszy emerytalnych i w zakresie postępowań przed regulatorem
 • Obsługę prawną w zakresie praw ochrony konsumenta, reprezentowanie zakładu ubezpieczeń w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • Obsługę prawną podczas nabywania akcji zakładu ubezpieczeń,
 • Obsługę prawną podczas łączenia zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 • Przygotowanie zmian do statutu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dotyczących przymusowego umarzania udziałów w kapitale zakładowym i obrona wprowadzonych zmian przed sądem
Wszystkie sprawy prowadzone są wyłącznie przez adwokatów lub radców pranych z kilkuletnim doświadczeniem w ww. sprawach.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/193
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy