Prawo Bankowe

W zakresie prawa bankowego oferujemy

  • opracowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a w szczególności rozwiązywanie bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, w tym transakcji operacji walutowych,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych – regulaminów, wzorów umów,
  • opracowywanie i opiniowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń,
  • opracowywanie i opiniowanie umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych, w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych.

więcej informacji na stronie:
www.sprawy-przeciwko-bankom.pl