Kancelaria prawna - prawo energetyczne Warszawa

prawo energetyczne Warszawa

Doradztwo w obszarze energetyki obejmuje szereg zagadnień prawnych związanych nie tylko z organizacją i funkcjonowaniem sektora energetycznego, ale również z ochroną konkurencji czy też przygotowaniem inwestycji. Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów z sektora energetycznego. Nasza bardzo dobra znajomość specyfiki tej branży, jak i gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa czy odnawialnych źródeł energii, opiera się na doświadczeniu, jakie zebraliśmy współpracując już od wielu lat z różnymi przedsiębiorstwami energetycznymi, a także tzw. odbiorcami przemysłowymi. Wspieramy ich w zakresie bieżącej działalności, związanej z wytwarzaniem, obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej, gazu i ciepła. Oprócz tego prowadzona przez nas w Warszawie kancelaria pomaga klientom pod kątem przepisów prawnych, przy realizacji różnego rodzaju innowacyjnych projektów. Staramy się wyszukiwać rozwiązań, które przedsiębiorstwom pozwolą osiągnąć przewagę nad konkurencją na rynku, przy jednoczesnej minimalizacji dolegliwości regulacyjnych. Przydaje się tu też nasza praktyka w zakresie przygotowywania i negocjowania oraz opiniowania kontraktów zakupowych (w tym bazujących na standardzie EFET), jak i innych umów związanych z działalnością przedsiębiorstw energetycznych (umowy przyłączeniowe, dystrybucyjne, GUD, MUD, umowy z POB, OH i OH-T).

prawo energetyczne Warszawa

Energetyka konwencjonalna i alternatywna

W ramach usług świadczonych z zakresu prawa energetycznego kancelaria z Warszawy zapewnia kompleksową obsługę w obszarze obowiązujących przepisów i regulacji prawnych – zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiego. Obejmuje ona wiele zagadnień związanych zarówno z energetyką konwencjonalną, jak i alternatywną (w tym OZE). Poza prawem energetycznym dotyczy to również ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o zapasach ropy naftowej, produktach naftowych i gazu ziemnego czy efektywności energetycznej.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa energetycznego nasi specjaliści opracowują taryfy i cenniki gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Tworzą również wzory umów, ogólne ich warunki oraz regulaminy promocyjne.

Ponadto nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

  • Tworzenie struktur dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym (m.in. poprzez przejęcia przedsiębiorstw, fuzji i przejęć).

  • Bieżące doradztwo prawne uwzględniające specyfikę działalności w sektorze energetycznym.

  • Negocjowanie i sporządzanie umów z zakresu sprzedaży energii cieplnej.

  • Występowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących uzyskania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych.

  • Występowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyk i w sprawach uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne.

  • Występowanie przed właściwymi sądami w sprawach z zakresu praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych.

  • Roszczenia związane z majątkiem sieciowym.

Klienci, którzy zdecydują się na współpracę z naszą kancelarią w zakresie prawa energetycznego mogą być pewni, że ich działania będą zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy