Kancelaria adwokacka – prawo medyczne

prawo medyczne Warszawa

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Warszawie specjalizuje się m.in. w prawie medycznym. To profesjonalna pomoc prawna dedykowana lekarzom i placówkom medycznym. Świadczona pomoc obejmuje usługi doradcze w ramach bieżącej działalności oraz reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych.

Nasza kancelaria prawna występuje także w imieniu lekarzy w postępowaniach, jakie toczą się przed komisją do spraw zdarzeń medycznych.  

Podejmując się kompleksowej obsługi wynikającej z prawa medycznego, zapewniamy:

 • wsparcie przy tworzeniu projektów oraz opiniowaniu przedłożonych umów,
 • pomoc przy sporządzaniu opinii i informacji prawnych w zakresie objętym prawem medycznym,
 • wsparcie przy opiniowaniu pism proceduralnych w zakresie zamówień publicznych,
 • pomoc przy opiniowaniu projektów pism kierowanych do kontrahentów,
 • reprezentację personelu medycznego w sprawach o charakterze cywilnym i karnym oraz dyscyplinarnym,
 • obsługę prawną kontraktów zwieranych z NFZ-em,
 • reprezentację klientów w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • pomoc przy opracowywaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wsparcie w zakresie ochrony dóbr osobistych i lekarzy,
 • reprezentację klientów w sprawach spornych prowadzonych z organami administracji publicznej (NFZ, gminą, Ministerstwem Zdrowia),
 • reprezentację przed organami właściwymi w sprawach dot. zamówień publicznych,
 • doradztwo w zakresie realizowanych inwestycji na rynku usług medycznych,
 • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń pracowniczych,
 • wsparcie przy optymalizowaniu majątkowo-podatkowym,
 • pomoc przy opiniowaniu pism w sprawach dotyczących pozyskiwania i rozliczania środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,
 • pomoc przy opiniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych placówek ochrony zdrowia w postaci np. instrukcji, regulaminów, zarządzeń, procedur, w tym również medycznych,
 • prowadzenie audytów placówek medycznych,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania przekształceń własnościowych podmiotów publicznych w spółki prawa handlowego,
 • prowadzenie szkoleń.
Przepisy prawa w sektorze ochrony zdrowia zmieniają się bardzo często. Nasza kancelaria prawa medycznego w Warszawie służy swoją pomocą przy ich właściwej interpretacji oraz dostosowywaniu się do poszczególnych regulacji prawnych. Mamy na swoim koncie wiele zleceń od podmiotów medycznych, dzięki którym zdobyliśmy bogate i cenne doświadczenie.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy