Obsługa prawna z zakresu prawa podatkowego - Warszawa

Organy administracji skarbowej, jak i sądy administracyjne to miejsca, w których można liczyć na reprezentację prawnika od prawa podatkowego w Warszawie. Obsługa prawna podatników to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej. W sprawach dotyczących zobowiązań czy przestępstw podatkowych oferujemy pomoc zarówno osobom prawnym, jak i osobom fizycznym. Zajmujemy się kwestiami związanymi z podatkiem:

 • dochodowym,

 • od towarów i usług,

 • od czynności cywilno-prawnych,

 • ceł i prawa dewizowego,

 • spadków i darowizn.

Specjalizujący się w prawie podatkowym prawnik może przygotować praktycznie każdą dokumentację w tym zakresie – wnioski, odwołania, apelacje, opinie prawno-podatkowe czy umowy itd., jak również pomóc przy wypełnieniu formularzy podatkowych. Każdy z klientów ma zagwarantowaną rzetelną obsługę prawną i doradztwo w zakresie prawidłowych rozliczeń podatkowych. Specjalizujący się w prawie podatkowym prawnik pomoże w interpretacji często skomplikowanych przepisów podatkowych. Będzie również reprezentował interes klienta przed takim instytucjami jak:

 • urzędy skarbowe,

 • izby skarbowe,

 • urzędy celne,

 • izby celne,

 • samorządowe kolegia odwoławcze,

 • wojewódzkie sądy administracyjne,

 • Naczelny Sąd Administracyjny.

Dla klientów indywidualnych i firm

obsługa prawna podatników, prawo podatkowe Warszawa

Wiedza i doświadczenie prawnika od prawa podatkowego przydać się może nie tylko już na etapie postępowań sądowych, ale również wówczas, gdy jakieś decyzje czy interpretacje prawne będą budzić wątpliwości podatnika. Każda osoba prawna czy fizyczna ma bowiem prawo do skorzystania ze środków zaskarżenia i kwestionować akty oraz czynności administracji podatkowej. Już w tym zakresie może liczyć na pomoc prawną specjalisty. Kolejnym krokiem – po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji – jest już tylko kierowanie spraw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc prawnika od prawa podatkowego z Warszawy przydać się może zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom, m.in. w takich sytuacjach:

 • rozwiązywanie problematycznych bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • analiza podatkowa projektowanych i obowiązujących umów oraz zawieranych transakcji,

 • kontrola podatkowa w firmie,

 • wszczęcie postępowań podatkowych,

 • wszczęcie egzekucji administracyjnych na podstawie podatkowych tytułów wykonawczych,

 • na każdym etapie postępowań przeciwko podatnikom w sprawach, które dotyczą przestępstw lub wykroczeń skarbowych,

 • niezasadnych decyzji naczelników urzędów lub dyrektorów izb skarbowych obejmujących obowiązki podatkowe,

 • gdy trzeba sporządzić opinię prawno-podatkową,

 • jeśli potrzebne są porady w zakresie podatkowych aspektów planowanych lub realizowanych operacji gospodarczych, inwestycji kapitałowych,

 • analizy procedur optymalizacji podatkowych – minimalizacja obciążeń finansowych w tym zakresie,

 • podatku od spadków i darowizn,

 • podatków od czynności cywilnoprawnych,

 • rozliczeń podatkowych dla cudzoziemców.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy