Private lawyer – prawnik osobisty Warszawa

Z jakich etapów składa się zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
10 marca 2017
W jaki sposób można podzielić zysk (wypłacić dywidendę) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
18 sierpnia 2017
Show all

Jeszcze stosunkowo niedawno korzystanie z usług prawnika nie było powszechne, do prawnika udawały się bowiem tylko te osoby, które „musiały”, co było również efektem ogólnego przeświadczenia, że takie usługi są po prostu bardzo drogie. Dzisiaj natomiast wzrost świadomości prawnej społeczeństwa, jego zamożności oraz chęć uzyskania indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań danej osoby, powoduje, że coraz większą popularnością cieszy się tzw. private lawyer, a więc prawnik prywatny, dedykowany, który będąc osobistym doradcą, pomaga swojemu klientowi oraz jego rodzinie we wszystkich najważniejszych aspektach życia zawodowego i prywatnego, wymagających pomocy prawnej.

Usługa private lawyer przede wszystkim stanowi dla klienta gwarancję bezpośredniej i kompleksowej pomocy prawnej zarówno w bieżących sprawach życia codziennego, jak również w sprawach zawodowych, a więc np. podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.

W ramach wykonywanej usługi prawnik nie tylko doradzi więc w kwestiach najczęściej się pojawiających, a zatem związanych z prawem rodzinnym oraz spadkowym, lecz także pomoże uporać się z meandrami prawa podatkowego, różnego rodzaju sporami oraz z problemami, które pojawiają się podczas prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy zawodowej.

Private lawyer odznacza się szeroką wiedzą z zakresu wielu dziedzin prawa, która zwykle pozwala mu zaspokoić potrzeby klienta bez konieczności korzystania z pomocy innych specjalistów. Ważną cechą usługi private lawyer jest również to, że prawnik ze swym klientem buduje więź opartą na zaufaniu, zrozumieniu, klient ma świadomość i poczucie, że jest w pełni rozumiany przez swojego prawnika, który poza tym, że jest dobrze zorientowany w jego sprawach, zawsze będzie starał się znaleźć indywidualne dopasowane, najlepsze dla klienta rozwiązanie, w przypadku private lawyer nie ma więc mowy o działaniu szablonowym, o rozwiązaniach najprostszych, lecz nie koniecznie najkorzystniejszych dla klienta.

Usługa świadczona przez private lawyer powinna zatem być dostosowana do klienta i uwzględniać specyfikę prowadzonej przez niego działalności oraz wykonywanych czynności. Private lawyer jest ponadto z reguły dostępny dla swojego klienta praktycznie przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu.

Z usług private lawyer obecnie najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy poza bieżącą pomocą prawną związaną z prowadzoną działalnością, potrzebują doradztwa m.in. z zakresu prawa podatkowego, czy obrotu nieruchomościami. Pomoc private lawyer może się również okazać nieoceniona, gdy np. przedsiębiorca rozważa wycofanie się z danej branży lub pragnie się sprawdzić i rozwijać w innych dziedzinach, private lawyer pomoże wówczas podczas negocjowania nowych umów inwestycyjnych, jak również zajmie się kwestiami związanymi z przejęciem przez inny podmiot danego przedsiębiorstwa.

Private lawyer biegły w kwestiach rynków finansowych sprawdzi się natomiast jako doradca przedsiębiorcy w relacjach z różnego rodzajami instytucjami finansowymi, a więc np. bankami, zakładami ubezpieczeń czy domami maklerskimi. Prawnik posiadający wiedzę z tego zakresu wskaże np. na ryzyko związane z niekorzystnymi zapisami umieszczonymi w umowie czy z proponowanymi produktami finansowymi.

W takich sytuacjach banki często proponują przedsiębiorcy, w ramach zawieranej umowy o usługi finansowe,  skorzystanie z usług private lawyer, pamiętać jednakże należy, że prawnik ten zatrudniany będzie przez bank, przez co o konflikt interesów nie trudno, dlatego zdecydowanie korzystniejsze dla przedsiębiorcy będzie korzystanie z usług private lawyer, działającego na jego zlecenie.

Nawiązanie współpracy z private lawyer korzystne również jest dla inwestorów giełdowych, aktywnie działających na rynku kapitałowym. Pamiętać bowiem należy, że zarówno nabywanie, jak i zbywanie akcji, oraz ujawnianie stanu ich posiadania, podlega ścisłemu reżimowi prawnemu, którego naruszenie może skutkować powstaniem odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Podobnie sytuacja kształtuje się wobec członków zarządów oraz kadr menadżerskich podmiotów do których osoby te nie posiadają prawa własności, gdyż wówczas private lawyer będzie reprezentował ich interesy.

Skorzystanie z usług private lawyer może natomiast okazać się niezbędne, gdy np. członkowi zarządu zostanie zaproponowana tzw. opcja menedżerska. Pełnienie owej funkcji związane jest bowiem z dużym ryzykiem i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą, która jest szczególnie „niebezpieczna”, gdy menedżerowi nie zapewniono ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz menedżerów. Pomoc świadczona przez private lawyer w takim przypadku pomoże w prawidłowym pełnieniu funkcji menedżera.

Już teraz zapoznaj się z ofertą Private lawyer – SosnowskiLegal

Private Lawyer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *