Private Lawyer

Usługa private lawyer jest kompleksową usługą prawną polegającą na dostarczeniu klientowi pomocy prawnej we wszystkich najważniejszych sferach jego życia prywatnego i zawodowego. Tak rozumiane doradztwo prawne obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdym aspekcie życia codziennego. Opieka prawna obejmuje osobę do której jest skierowana oraz członków najbliższej rodziny.

Usługa skierowana jest do najbardziej wymagających klientów – menedżerów w dużych przedsiębiorstwach, właścicieli firm, sportowców, artystów.

Private lawyer świadczy pomoc prawną praktycznie we wszystkich sprawach – począwszy od najdrobniejszych codziennych problemów, aż do najpoważniejszych decyzji związanych z dużymi inwestycjami, czy sukcesją.

Dedykowany prawnik staje się jednym z najbliższych doradców swojego klienta. Stąd jedną z podstawowych cech tej usługi jest dostępność dla swojego klienta, praktycznie przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu.

Szeroki wachlarz specjalizacji SosnowskiLegal gwarantuje skuteczną reprezentację prawną w każdej dziedzinie prawa.

PRIVATE LAWYER FOR THE FOREIGNER

Usługa skierowana jest do obywateli krajów Ue lub z poza Ue pełniących w Polsce obowiązki menadżerów lub kadry zarządzającej.

Najczęściej świadczona pomoc prawna w zakresie tej usługi:

  • Doradztwo w związku z umową o pracę na terenie Polski
  • doradzimy w przedmiocie pełnienia funkcji członka zarządu lub menedżera, z uwzględnieniem transgranicznych aspektów podatkowych oraz ZUS
  • doradzimy w przedmiocie zbycia lub nabycia udziałów lub akcji, doradzimy jak najkorzystniej „wyjść” ze spółki i przeprowadzimy wybraną procedurę
  • pomoc w załatwieniu formalności przez urzędami oraz w banku (założenie rachunku, zaciągnięcie pożyczki, kredytu)
  • zapewniamy kompleksową pomoc i doradztwo w transakcjach zbywania/nabywania lub najmu nieruchomości komercyjnych i prywatnych
  • prowadzimy sprawę z zakresu prawa rodzinnego, doradzimy w wyborze ustroju majątkowego małżeńskiego oraz prawa właściwego dla stosunków majątkowych małżonków (dotyczy małżeństwa z obywatelką/obywatelem Polski), przeprowadzimy rozwód/separację, podział majątku na terenie Polski