Program Nowa Firma

Oferta skierowana jest do nowo powstających firm którym zależy na szybkim ale jednocześnie bezpiecznym wejściu na rynek. Kancelaria SosnowskiLegal proponuje kompleksową usługę polegającą na wprowadzeniu na rynek a następnie kompleksową obsługę prawną nowych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo, jak również w formie spółki: osobowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna), kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna) bądź cywilnej.
Forma działalności prawnej powinna być dostosowana do rodzaju i dynamiki rozwoju firmy. Należy również uwzględnić skalę działalności i skalę ryzyka związanego z prowadzonym biznesem, liczbę wspólników, obecny i docelowy model zarządzania, odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy, sposoby pozyskiwania kapitału i zapotrzebowanie na kapitał w kolejnych latach.

SosnowskiLegal oferuje kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w ramach wprowadzenia nowych firm na rynek w szczególności oferujemy:

  • Analizę wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, sposobu opodatkowania, przygotowanie umowy lub statutu spółki, zarejestrowanie w KRS, ZUS, US, uzyskanie koncesji, zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych jeżeli są niezbędne do prowadzenia działalności.
  • Przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Przygotowywanie dokumentów w bieżącej działalności – w tym projektów umów, pism, wezwań, uchwał, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, itp.
  • Sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami.
  • Analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu.
  • Reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.
  • Pomoc w procesach podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki.
  • Reprezentacja klientów w procesach sądowych z zakresu prawa handlowego oraz prawa spółek (odpowiedzialność członków organów spółek, uchylanie uchwał wspólników).