25 listopada 2017

Wyjaśnienia wykonawcy, a zatrzymanie wadium.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tak zwane „kwoty unijne”, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Musi ono zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, […]
28 października 2017

Wezwanie do uzasadnienia rażąco niskiej ceny

Przedsiębiorcy regularnie biorący udział w procesie udzielania zamówień publicznych z pewnością przywykli już do tego, co sporadycznym wykonawcom może spędzać sen z powiek. Mowa tu o […]