27 października 2018

Hussar Transport S.A. ogłasza upadłość – co należy teraz zrobić?

Stało się, w dniu 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie, wszyscy […]