12 stycznia 2017

Kiedy członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z dwóch, znanych polskiemu prawu, spółek kapitałowych. Kompleksowa regulacja dotycząca spółki z o.o. została zawarta w regulacjach Kodeksu spółek handlowych, […]