8 kwietnia 2018

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy, który między innymi określa sposób zagospodarowania terenu. Może się więc zdarzyć, że na skutek […]