14 kwietnia 2018

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane

Zarówno inwestor, jak i wykonawca, zawierając umowę o roboty budowlane pragną, żeby druga strona w pełni i bez zwłoki wywiązała się z przyjętych zobowiązań, dlatego żeby […]
22 marca 2018

Niedozwolone zapisy w umowach z firmami budowlanymi.

Na temat klauzul niedozwolonych, zwanych inaczej abuzywnymi, powiedziano już sporo w kontekście kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich, wiele bowiem z postanowień zawartych w umowach kredytowych zostało […]