18 kwietnia 2018

Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym?

Mimo iż cena odgrywa zasadniczą rolę i „decyduje” o wygranej wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to jednak zaoferowanie ceny zbyt niskiej może wykonawcy przysporzyć […]