4 marca 2018

Sądowa windykacja zagraniczna – jak odzyskać dług z zagranicy?

Na gruncie prawa ustanowionego przez Unię Europejską znaleźć można regulacje odnoszących się do roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych, a więc takich, które dotyczą roszczeń powstałych między […]