9 marca 2018

Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego.

Europejskie postępowania uproszczone, czyli europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskie postępowanie nakazowe, to regulacje prawne Unii Europejskiej, których celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur […]