14 kwietnia 2018

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane

Zarówno inwestor, jak i wykonawca, zawierając umowę o roboty budowlane pragną, żeby druga strona w pełni i bez zwłoki wywiązała się z przyjętych zobowiązań, dlatego żeby […]