20 grudnia 2017

Jak przygotować się do wejścia RODO.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ochrony danych osobowych, zwane w skrócie RODO, już wkrótce zaczną obowiązywać i choć z założenia mają ujednolicić i uprościć […]