11 grudnia 2017

Skarga do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania terenu ustala się bowiem przeznaczenie terenu, rozmieszczenie […]