24 lutego 2019

Wstrzymanie zwrotu VAT, co można zrobić?

Zasada jest prosta, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, czyli podatku poniesionego przez podatnika z tytułu zakupu towarów i usług, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od […]