Czy warto skorzystać i ile kosztuje pomoc prawnika w ściąganiu zaległych należności?

Wprowadzenie suplementów diety na rynek – kwestie prawne.
27 maja 2018
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ.
26 czerwca 2018

Z problemem niewypłacalnych klientów bądź nierzetelnych kontrahentów zetknął się chyba każdy przedsiębiorca, a jak pokazuje praktyka, odzyskanie zaległych należności niestety bywa nie lada wyzwaniem. W przypadku małych kwot zdarza się, że przedsiębiorcy zupełnie odpuszczają ich dochodzenie, bądź przynajmniej odsuwają w czasie podjęcie jakichkolwiek kroków zmierzających do dochodzenia roszczenia, natomiast większe kwoty, które dla małych przedsiębiorców nie rzadko oznaczają „być albo nie być”, egzekwowane są znacznie szybciej.

Niezależnie jednakże od tego z jaką zaległością mamy do czynienia, a więc czy jest to duża czy też stosunkowo mała kwota, windykować należy każdą należność, gdyż również w ten sposób budowana jest wiarygodność i reputacja przedsiębiorstwa, jeśli zaś sam przedsiębiorca nie chce podejmować się tego typu czynności, zawsze może skorzystać w tym zakresie z pomocy prawnika.

Angażując prawnika do ściągnięcia zaległych należności przedsiębiorca będzie mieć przede wszystkim pewność, że jego sprawa zostanie poprowadzona w sposób profesjonalny, no i przede wszystkim nie będzie musiał sam sobie nią głowy zaprzątać. Dochodzenie zaległych należności zwykle rozpoczyna się od wysłania do dłużnika oficjalnego pisma w którym wyznaczany jest ostateczny termin uregulowania należności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Z praktyki wynika, iż zdecydowanie częściej zamierzony rezultat osiąga pismo sporządzone i podpisane przez prawnika, niż takie samo pismo sporządzone przez samego przedsiębiorcę, a to dlatego, że skoro przedsiębiorca podjął zdecydowane kroki by odzyskać swą należność, a takim krokiem jest właśnie skorzystanie z pomocy prawnika, to u dłużnika pojawia się przekonanie, że nie jest to jedynie „czcze gadanie”, lecz że faktycznie przedsiębiorca nie odpuści i będzie domagał się swego, nawet kierując sprawę do sądu.

Większość osób pragnie jednak uniknąć konfrontacji na drodze postępowania sądowego, dlatego taki „straszak” w postaci prawnika może rozwiązać problem nieterminowej zapłaty bardzo szybko.

Pomoc prawnika nieoceniona jest również wówczas, gdy sprawa o zaległe należności swój finał znajdzie w sądzie, gdyż prawnik nie tylko zadba o to by pozew był poprawny pod względem formalnym, lecz również w odpowiednim terminie przedłoży wszystkie istotne dla sprawy dowody, osoby występujące w sądzie bez profesjonalnego pełnomocnika niestety bardzo często dowody powołują zbyt późno, gdy zachodzi już tzw. prekluzja dowodowa.

W toku procesu pozwany dłużnik z całą pewnością będzie się bronić, a więc będzie przytaczać wszelkie okoliczności uzasadniające brak płatności w terminie, np. nieprawidłowo wykonana usługa czy potrącenie, z kolei prawnik będzie wiedział jakich argumentów użyć, aby na te zarzuty odpowiedzieć. W przypadku procesu sądowego bardzo istotne jest również, aby wszelkie czynności do których zobowiązał stronę sąd wykonywać w zakreślonym terminie, prawnik zadba więc o to by terminy te dochować, a przedsiębiorca będzie mieć pewność, że procedura postępowania zostanie zachowana i że ewentualne błędy proceduralne nie będą mieć wpływu na rozstrzygnięcie.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA – WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

http://windykacyjnakancelaria.pl

Ponadto, korzystając z pomocy adwokata bądź radcy prawnego, przedsiębiorca nie musi nawet uczestniczyć w rozprawach sądowych, gdyż za niego stawi się profesjonalny pełnomocnik, który będzie reprezentował jego interesy, co jest szczególnie istotne wówczas, gdy sąd rozpoznający sprawę jest znacznie oddalony od miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Koszt pomocy prawnika w ściągnięciu zaległych należności zależy od wielu okoliczności, a przede wszystkim od tego czego oczekuje wierzyciel. Wierzyciel może być bowiem zainteresowany zleceniem prawnikowi sporządzenia tylko jednego pisma, będącego przedsądowym wezwaniem do zapłaty, bądź poprowadzeniem tylko postępowania polubownego, przed skierowaniem sprawy do sądu.

W przypadku postępowania sądowego koszty te oczywiście rosną, gdyż wymagają od prawnika większego nakładu pracy oraz udziału w rozprawach sądowych, zależą też więc od ilości wyznaczonych przez sąd rozpraw. Zwykle jednakże w tego rodzaju sprawach prawnicy dostosowują owe koszty do klienta, prawnik może więc zaproponować stałą stawkę za prowadzenie danego postępowania, wówczas klient z góry wie jakie poniesie koszty związane ze zleceniem sprawy prawnikowi, bądź może ustalić, że jego wynagrodzenie będzie składało się z dwóch części, stałej stawki, która określana jest na niższym poziomie niż zwykle, oraz z tzw. success fee, czyli dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wygranej, które zwykle stanowi określony procent uzyskanej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *