Windykacja należności

Windykacja należności handlowych, krajowych i zagranicznych

Zespół kancelarii adwokackiej adwokat Jacek Sosnowski świadczy usługi z zakresu dochodzenia należności handlowych, w tym windykacji masowej na obszarze całego kraju. Adwokaci z naszej Kancelarii posiadają znaczące doświadczenie w zakresie windykacji należności, w tym w postępowaniach dotyczących dochodzenia należności przedsiębiorców zagranicznych w Polce oraz dochodzeniu przed sądami polskimi należności przeciwko kontrahentom zagranicznym. Kancelaria prowadzi sprawy od etapu wezwania do zapłaty, przez postępowanie sądowe aż po postępowanie egzekucyjne oraz ewentualnie postępowanie upadłościowe. W swej pracy wykorzystujemy narzędzia informatyczne umożliwiające bieżące raportowanie do klienta o stanie spraw a także procedury sądu elektronicznego.

Obsługa prawna wierzytelności obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism dla wierzyciela takich jak: wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek o wszczęcie egzekucji,
  • sporządzenie pism dla dłużnika takich jak: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielem, dłużnikiem lub komornikiem,
  • reprezentacja Klienta w sądzie na każdym etapie sprawy.