Wprowadzenie suplementów diety na rynek – kwestie prawne.

Zmiany w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.
20 maja 2018
Czy warto skorzystać i ile kosztuje pomoc prawnika w ściąganiu zaległych należności?
3 czerwca 2018

Choć sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju suplementów diety na rynek ciągle wprowadzane są nowe produkty tego rodzaju, co wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę, iż coraz częściej po nie sięgamy. Dynamiczny rozwój tego sektora spowodowany jest również raczej mało restrykcyjnymi przepisami prawnymi, wprowadzenie suplementów diety na rynek nie jest bowiem wcale tak trudne pod względem prawnym jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny. Suplementy diety przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego są wprowadzane do obrotu w opakowaniu.

Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą natomiast zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Zgodnie natomiast z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na opakowaniu następujące informacje: określenie „suplement diety”, nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji, porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia, ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia, stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Deklarowane w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu. Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się również w procentach w stosunku do referencyjnych wartości spożycia.

W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplement diety jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego. W powiadomieniu wskazuje się następujące dane: nazwę produktu oraz jego producenta, postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu, wzór oznakowania w języku polskim, kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym, skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w tym substancji czynnych, skład ilościowy składników oraz imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu.

KANCELARIA ADWOKACKA SOSNOWSKILEGAL KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Powiadomienia dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia, którego wzór określają odrębne przepisy, jeżeli dokument elektroniczny nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powiadomienia, należy dokonać również w formie pisemnej na formularzu według wzoru.

Za dzień złożenia powiadomienia, uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub własnoręcznym podpisem. Po otrzymaniu powiadomienia Główny Inspektor Sanitarny może przeprowadzić postępowanie mające na celu wyjaśnienie, czy produkt objęty powiadomieniem, ze względu na jego skład, właściwości poszczególnych składników oraz przeznaczenie jest środkiem spożywczym zgodnie z zaproponowaną przez podmiot działający na rynku spożywczym kwalifikacją oraz czy spełnia wymagania dla danego rodzaju środka spożywczego, w szczególności, czy jako suplement diety do którego dodano witaminy, składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny spełnia warunki określone w przepisach. Główny Inspektor Sanitarny niezwłocznie informuje podmiot, który złożył powiadomienie o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *