Wsparcie prawne sektora finansów publicznych

Wspieramy jednostki sektora finansów publicznych w następującym zakresie:

  • doradztwo prawne na rzecz jednostek sektora finansów publicznych w sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i finansowaniem spółek celowych (SPV), których organem założycielskim jest Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • opracowanie struktury i modeli instytucjonalnych w zakresie przekształcania i prywatyzacji spółek komunalnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  • przygotowanie koncepcji współpracy podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi, zarówno w formule PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), jak i koncesji na roboty budowlane lub usługi w takich obszarach, jak budowa parków wodnych, spalarni odpadów, inwestycji drogowych, parkingów, basenów i domów opieki;
  • wsparcie podmiotów publicznych w opracowywaniu modeli ukształtowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług publicznych, w szczególności zagadnień rekompensaty z tytułu wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, opiniowanie projektów finansowanych ze środków unijnych pod kątem zgodności z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w tym występowania i notyfikacji pomocy publicznej, występowanie w charakterze ekspertów w procedurach oceny wniosków o finansowanie, usługi prawne na rzecz podmiotów prowadzących inwestycje na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy